torsdag 29 april 2010

"Fotorealism inom konsten inte alltid okej!"Sedan tonårstiden då jag gick en gymnasielinje med estetisk inriktning så har jag ofta stött på viss skepsis till konstnärer som målar fotorealistiskt. Många tycker inte den typ av måleri hör hemma i "finrummet"! De två översta oljemålningarna av Paul Roberts skulle jag inte ha några som helst problem med att hänga i vardagsrummet! Om vårt vardagsrum skulle kunna kallas "finrum" är en helt annan historia!
Vid datorn som vanligt Ulv Röde din Vikinga Hövding Gallerist i Bloggdjungeln!

Inga kommentarer: