tisdag 31 mars 2009

Jag säger bara Avaritia!


Pensionsavtal och bonusar orkar vi läsa mer om du gör det gå in på länken nedan eller köp/hyr filmen Seven om du redan sett den se den igen och begrunda!
De sju dödssynderna är en benämning på de sju huvudlasterna. Dessa avbildades under medeltiden ofta som en drake med sju huvuden.
Ordet dödssynd är nämnt i Bibeln (1 Joh 5:16-17 "dödssynd" i NT 1981, "synd till döds" i 1917 års översättning). Under medeltiden funderade man mycket över om det fanns någon gräns för förlåtelse. Det upprättades en slags lista på synder som man ansåg vara så allvarliga att människan var i fara om hon levde på det här sättet. Människan riskerade inte bara sitt jordiska liv och sin hälsa, andras välgång och säkerhet, utan även sitt eviga liv. Katolska kyrkan benämner dessa sju åsyftade synder "huvudsynder" eller kardinalsynder, något som den kristna erfarenheten har kunnat urskilja efter Johannes Cassianus och Gregorius den store (påve 1590-1604). De kallas "huvudsynder" eftersom de är upphov till andra synder och andra laster. Att det blev sju har säkert dels med talsymbolik att göra, dels att de skulle vara samma till antalet som dygderna.
Dödssynderna hade denna ordningsföljd efter minnesord (från 1200-talet). S A L I G I A. vilket innebär första bokstaven i den latinska benämningen.
(Superbia) - Högmod
(Avaritia) - Girighet
(Luxuria) - Vällust, Otukt, Okyskhet
(Invidia) - Avund
(Gula) - Omåttlighet, Frosseri
(Ira) - Vrede
(Acedia) - Lättja, Likgiltighet, liknöjdhet
Lasterna bekämpas av huvuddygderna som består av de tre teologiska dygderna samt de fyra kardinaldygderna.
Muslimernas sju dödssynder är i nämnd ordning: Avgudadyrkan, mord, falsk vittnesbörd, brott mot föräldralösa, flykt i religionskrig, olydnad mot föräldrar och ocker.
Idag är väl varken den inbördes ordningen eller tolkningen exakt densamma:
Lättja - lathet - slöhet
Avund - avundsjuka - missunnsamhet
Lust - kättja - begär
Girighet - habegär - snålhet
Högmod - fåfänga - arrogans
Vrede - ilska
Frosseri - omåttlighet - hetsätande
Mer finns att läsa i boken de heliga tecknens hemlighet
Vid datorn som vanligt Peter Olofsson och vill du läsa mer om de sju dödsynderna gå då in på http://www.susning.nu/ och läs mer, delar av texten ovan kommer därifrån!
Ha en fin dag!

Inga kommentarer: